(c) 2016, izstradāja DSP

Astrologi Jelgavā

 


 
Irena Makismenko
Теl. +371 29379805
Ligita Silova
Tel. +371 20038197
 


Esam grupa astrologu, kurus apvieno  ideja palīdzēt cilvēkiem dažādās dzīves norisēs pieņemt pareizus lēmumus. Mūs vieno cieša saikne ar Baltijas astroloģiju. Mēs izmantojam dažādas tehnikas, primārais tomēr paliek urāniskās (Hamburgas) astroloģija, kuru pasniedz un praktizē Baltijas astroloģijas skola. Svarīgākais, ka šīs tehnikas balstās uz Dzīvās Ētikas Mācību, kuras pamatā ir Kosmisko un dievišķo likumu izpēte un izpratne. Šāda pieeja  dod ļoti labus panākumus konsultācijas un horoskopu izpētē, dodot izsmeļošu skaidrojumu par konkrēto situāciju, pašam par sevi, par sev tuviem cilvēkiem. Cilvēks iegūst apmierinājumu un iekšēju harmoniju izprotot un mainot savu attieksmi pret situāciju.

Esam profesionāļi un pieturamies pie astroloģijas ētikas pamatprincipiem. Šī zinātne prasa apzinātu un atbildīgu  pieeju informācijai, ko sniedz horoskops.  Astroloģijas ētika ir pret to, ka klients tiek pakļauts kategoriskiem spriedumiem, ka cilvēks tiek pilnībā pakļauts prognozei, līdz ar to pats vairs nespējot skaidri izvērtēt situāciju. Mūsdienu astroloģija nav nākotnes paredzēšana, bet gan nākotnes veidošana. Katrs pats var veidot savu dzīvi, savu nākotni un tam lieliski var palīdzēt konkrētā cilvēka un astrologa sadarbība.

Vislaimīgākais ir tas, kurš rītdienu gaida bez raizēm, jo ir pārliecināts, ka pieder pats sev. /Seneka/