(c) 2016, izstradāja DSP

Rūnas

“Pār pasauli valda nevis cilvēki, bet simboli.” ( Konfūcijs). Rūnas ir simbolu sistēma, kura mūsdienīgi un moderni iekļaujas cilvēku dzīvēs, palīdz izprast sevi un dzīves situācijas, dodot skaidras un nepārprotamas norādes, kā rīkoties. Rūnu sniegtais padoms vienmēr ir konkrēti izskaidrojošs un sakarīgs. Rūnas ir cilvēkam labs draugs un padomdevējs. Aicinām apgūt Rūnu kursu pie mums.