(c) 2016, izstradāja DSP

SVARI (24 IX - 23 X)

Otrā Gaisa stihijas zīme. Simbols – divi svaru kausi. Harmonijas un līdzsvara problēma, izvēles problēma. Astroloģiski simbolizē tiekšanos uz vienprātību, līdzsvaru ar apkārtējo vidi visos līmeņos. Pievērš lielu uzmanību attiecību ārējai pusei. Attīstīts estētiskais sākums, tieksme uz skaistumu. Attiecīgajā psihotipā ļoti akcentēta partnerattiecību tēma. Projicējas uz jostas vietu, krustiem, nierēm, ādu. 
 
„Pievērsiet uzmanību, ka septītā Zodiaka zīme – Svari – ir gan LAULĪBU, gan TIESAS zīme jeb māja. Svari, pats zemākais Zodiaka Apļa punkts, simbolizē to, ka cilvēces evolūcijas ceļā ir sasniegts līdzsvars starp garu un matēriju. Gars ir Vīrišķā Sākotne. Matērija ir Sievišķā Sākotne. Laulības ir abu šo sākotņu radoša savienība. Tāpēc arī Svaru zīmes pārvaldniece ir Venēra – Mīlestības planēta. Bet kāds sakars te tiesas lietām? 
 
Svari simbolizē līdzsvara sasniegšanu starp garu un matēriju visas cilvēces evolūcijas ceļā. Gars – vīrišķā sākotne, matērija – sievišķā sākotne. Sākotnes savieno Mīlestība. 

„Mīlestība nav tikai radošā dzimumenerģija, kas virzīta uz pēcteču radīšanu, tā ir universāla radoša enerģija, tā rada garīgos „bērnus” jeb psihiskos graudus, kas nodrošina gara nemirstību. Tāpēc Svari pirmām kārtām ir augstākā radošuma – mākslas – zīme. Protams, mākslu var saprast ne tikai kā statuju, gleznu, simfonijas vai poēmu radīšanu, bet ļoti plaši. Ir teikts: Augstākā māksla ir māksla veidot attiecības gan cilvēku starpā, gan cilvēku grupu un galu galā pasauļu starpā.” (Н. Уранов «Об астрологии, с. 218-219).
Svarus uzskata par līdzsvara, harmonijas un taisnīguma simbolu. Būdami taisnīgi un labsirdīgi, viņi necieš strīdus un visiem spēkiem cenšas samierināt „karojošās puses” vai vismaz „nogludināt” saspīlētās attiecības. Svariem ir ass prāts, viņi nemāk melot – ir grūti atrast godīgāku partneri. Viņi dzimuši esamības krustcelēs, tāpēc viņiem ir grūti pieņemt lēmumus grūtās situācijās, viņi svārstās, sver un mēra, savas problēmas mēģina risināt, iesaistot citus. Toties viņi ar prieku realizē priekšnieku, augstākstāvošo un vispār – ietekmīgu cilvēku lēmumus. Savu nozīmīgumu viņi izjūt tikai spēcīgāku cilvēku aizgādnībā, kuri atbilstoši novērtē viņu godīgās partnerattiecības. Svari nav pielīdēji un izdabātāji, viņi ir piekāpīgi un miermīlīgi.  
Ja Svari viļas savās cerībās, cieš viņu veselība. Vilšanās var radīt enerģijas zudumus, kas var radīt neirozes, vai arī slikti ietekmē nieres.
Svari ir slimīgi greizsirdīgi, nevar pārciest nodevību, kaut arī pašus pievelk intrigas un mīlas sakari. Viņi cenšas novilcināt lēmumus grūtās un samudžinātās problēmās. Viņiem bieži kaitē nepastāvība un atkarība no apstākļiem.
Tā ir intelektuāla un smalka zīme. Galvenokārt cieš nieres. Ļoti svarīga ir harmoniska apkārtējā vide, daudz svaiga gaisa, viegli fiziski vingrinājumi un prāta līdzsvars.
DOMINĒJOŠĀS RAKSTURA ĪPAŠĪBAS
Taisnīgums Objektivitāte
Godīgums Intrigas
Gatavība sadarboties Tieksme uz baudām
Patīk kompānijas Greizsirdība
Labsirdība Neizlēmīgums
Miermīlība Nepastāvīgums
Komunikabilitāte Valdonība
Vērīgums Nepārliecinātība
Valdzinājums Skaudīgums
Piekāpība par jebkuru cenu tiekšanās uz mieru