(c) 2016, izstradāja DSP

Saturna un Jupitera kvadratūra

(12.04.2016.)
Dāsnais, devīgais un plašumu mīlošais krusttēvs Jupiters no marta līdz jūnijam būs nedraudzīgās attiecībās ar kārtību, noteikumu un smagu darbu mīlošo Saturnu.

Kā šobrīd raksturot to attiecības? Tā ir nepieņemšana, nesaprašana, grūtības mijiedarboties. Šī aspekta iespaidā abas planētas it kā tiecas viena pēc otras sapratnes un uzklausīšanas, jo iespējams, ka kaut ko tomēr var ņemt vērā, taču starp tām šobrīd tāds kā liels un augsts mūris. Ne sadzirdēt, ne saredzēt vienam otru. Saturns ir tas, kurš prasa ļoti nopietnu, ilgstošu un smagu darbu, taču Jupiteram vajag plašu vērienu, tam vajag redzamus un jūtamus panākumus tagad. Saturna ierobežojumi satiekas ar Jupitera paplašināšanos. Jupitera plašajam vērienam tas nav pa prātam, ko spēj. Un tā mētās abi pret biezo mūri savus argumentus un uzskatus.

Šajā laikā mums ļoti būtiski jāraugās uz divām ļoti svarīgām tēmām:
Pirma tēma- cik atbilstoši esošajam sevi novērtējam, cik pamatotas ir mūsu iedomas un cik reālas izfantazētās iespējas.
Otra tēma- kā sevi ierobežojam, galvenais nenobremzējam savas iniciatīvas un idejas. Kvadrāta aspekts, kas šajā laikā pastāv starp planētām, nedos ceļu kompromisam, neļaus arī vienam vai otram būt spēcīgākam. Tiklīdz spersim platu soli, atdursimies pret ierobežojumiem. Katram mums šis laiks būs citāds, jo tas,  vistiešāk atkarīgs no katra dzimšanas kartes. No tā, kura no šīm planētām dzimšanas kartē ir spēcīgāka un kādās attiecībās tās ir.

Jomas, kurās būs jūtama to izpausme arī atkarīgas no katra dzimšanas kartes - izmaiņas vienā nozīmīgā jomā mēdz skart visu apkārt notiekošo. Saturns šajā period air rtrogradais ,kas nozīme,ka notikumi uz ko tas attieksies,tie ir jau izdzīvoti, apdomāti, iespējams, ka iesākti. Saturnam patīk kārtība un pabeigtība. Ir laiks izdarīt līdz galam iesākto.

Jupitera un Saturna attiecības būs saspringtas, taču tiem šajā periodā ir dubultā interesanta izpausme.  Mums dubultā svarīgi ir apzināties, kas ir mūsu iespējas un kas- ierobežojumi. Cik pārdomātiem soļiem, ejam uz mērķi. Lai paveiktu lielas lietas, šajā periodā nāksies pamatīgi pamainīt skatu uzvērtībām un veidu, kā tās izdarīt.

Jupitera izpausme šobrīd ir :
  • Apslāpē jūtas, vērienus
  • Gatavība daudz strādāt, lai kaut ko sasniegtu
  • Kritisks skats uz sociālu augšupeju
  • Filozofija ar pamatojumiem un paskaidrojumiem
  • Pieskatīta naudas plūsma
Saturna izpausme šobrīd:
  • Vērtību sistēmas stabilizēšana.
  • Iesaistoties ilgtermiņa projektos.
  • Nopietna pievēršanās filozofijai
  • Nopietnāks skats uz pasauli, notikumiem tajā
  • Aktualizē studijas
Pieņemiet, piestājiet, pārdomājiet un rīkojieties atbildīgi un drosmīgi.