(c) 2016, izstradāja DSP

Numeroloģija

Numeroloģija ir zinātne, kura, balstoties uz skaitļu un ciparu enerģētiku, var sniegt ļoti precīzu cilvēka psiholoģisko portretu, talantu potenciālu, enerģētiku, izanalizēt dzīves ciklus. Pēc dzimšanas datiem sastāda karti, pēc kuras izskata dažādus interesējošos jautājumu: vārda un uzvārda atbilstība, individuālā gada, mēneša un dienas nozīme, attiecības ar citiem cilvēkiem, partnerattiecību raksturojums. Numeroloģija dod iesēju noteikt atbilstošos periodus savai darbībai un savas rīcības sekas. 

Numeroloģijas programma .
Pirma daļa.
 1.Ievads numeroloģija
  Skaitļu spēks.Ciparu nozīme.(1-9)
2.Dzimšanā datuma vibrācijas,dzīves uzdevumu noteikšana.
    Kаrmiskie skaitļi: 10,  13 ,14, 16, 19
3.Pitagora  Tabula- numeroloģiskais  horoskops.
     Psihomatricas aprēķins
 4.Cilvēka dvēseles vecuma periodi,pēc Pitagora teorijas.
 5.Dzīves mērķu  un uzkrājumu notejkšana.
 6.Pitagora Tabulas  kvadrātu nozīme un raksturojums. Tukši kvadrāti.
 7.Tabulas  skaitļu rindas.
 8.Garīga un materiāla diagonāle, viņu  īpatšības.
 9.Tabulas skaitļu  stabiņu loma cilvēka īpašību noteikšanā
10.Stabiņu un skaitļu rindu spēka pazīmes.
11.Ciparu skaitliskais raksturojums:
    -raksturs  «1», «11..»
    -enerģija   «2», «22..»
    -interese   «3» , «33..» 
    -veselība    «4» ,«44...»
    -logika      «5», «55..»
    -darbs       «6», «66...»
    -veiksm    «7», «77....»
    -pienakums  «8», «88...»  
    -atmiņa«9», «99...»
12. Partneru saderība pēc rindam  un cipariem.
13.Ciparu transformācijas iespējas «22-4», «8-11», «6-7».
 
  Otra daļa
    Persoīibas numerologija
1.Dzimsanas datuma nozīme:
 - Dzimšanas dienas skaitļā traktēIums
 - meistara skstļi -11/2  , 22/4  33/6
2.Dzīves ceļsa –mūsu dzimšanas spēks.
3.Vārda un uzvārda numerologiskā nozīme.
 4.Likteņa skaitlis –ispausmes spējas.
 5.Dveseles(sirds) skaitlis-cilvēka iekšējā būtība.
6.Personības skaitlis-cilvēka arējais veidols.
       7.Spēka (alķimiskais )skaitlis-brieduma ispausme.
       6.Personības Numerologiskais kods. Personibas koda analīze.
     7.Ārēja matrica.Apēķins un izpēte.
       8.Karmiski un novāināti skitļi  
       9.Trīs lielie dzīves brieduma cikli.Lielo ciklu karte.
      10.Skaitļi,kuri atbilda par cikliem .
      11.Cilvēka dzīves ceļa  Virsotnes  un Problēmas  to nozīme .
      12.Parbaudijumu karte.