(c) 2016, izstradāja DSP

Fakultātīvs numeroloģijā

 
Attēlu rezultāti vaicājumam “rūnas cena”  Aicinām interesentus uz lekciju
Rūnas - Dieva valoda
18.02.2017. plkst. 15:00 
Jelgava, Raiņa iela 20, 405 kab.

 
Rūnu speciāliste Guna Rubene

Piedāvāvājam pamatkursu, kurš sniegs informāciju par ciparu nozīmi un to ietekmi uz cilvēku, kā arī pēc dzimšanas datuma ļaus izprast psiholoģiskās īpašības un talantus, noskaidrot svarīgākos individualitātes attīstības virzienus un laimīgākos ciparus. Fakultatīvs plānots 6-7 nodarbību garumā.

Programma


Pirmā daļa
1. Ievads numeroloģijā
Skaitļu spēks.Ciparu nozīme.(1-9)
2. Dzimšanas datuma vibrācijas, dzīves uzdevumu noteikšana.
Kаrmiskie skaitļi: 10, 13, 14, 16, 19
3. Pitagora Tabula - numeroloģiskais horoskops.
Psihomatricas aprēķins.
4. Cilvēka dvēseles vecuma periodi, pēc Pitagora teorijas.
5. Dzīves mērķu un uzdevumu noteikšana.
6. Pitagora Tabulas kvadrātu nozīme un raksturojums. Tukšie kvadrāti.
7. Tabulas skaitļu rindas.
8. Garīgā un materiālā diagonāle, to īpašības.
9. Tabulas skaitļu stabiņu loma cilvēka īpašību noteikšanā.
10.Stabiņu un skaitļu rindu spēka pazīmes.
11.Ciparu skaitliskais raksturojums:
    - raksturs     «1», «11..»
    - enerģija     «2», «22..»
    - interese      «3», «33..» 
    - veselība     «4»,«44..»
    - logika        «5», «55..»
    - darbs          «6», «66..»
    - veiksme     «7», «77..»
    - pienakums  «8», «88..»  
    - atmiņa        «9», «99..»
12.Partneru saderība pēc rindām un cipariem.
13.Ciparu transformācijas iespējas «22-4», «8-11», «6-7».
 
Otrā daļa
Personības numeroloģija
1. Dzimšanas datuma nozīme:
    - Dzimšanas dienas skaitļa traktējums
    - meistara skaitļi -11/2  , 22/4  33/6
2. Dzīves ceļa – mūsu dzimšanas spēks.
3. Vārda un uzvārda numeroloģiskā nozīme.
4. Likteņa skaitlis – izpausmes spējas.
5. Dvēseles (sirds) skaitlis – cilvēka iekšējā būtība.
6. Personības skaitlis – cilvēka ārējais veidols.
7. Spēka (alķīmiskais) skaitlis – brieduma izpausme.
8. Personības numeroloģiskais kods. Personības koda analīze.
9. Ārējā matrica. Apēķins un izpēte.
10.Karmiski un novājināti skaitļi.  
11.Trīs lielie dzīves brieduma cikli. Lielo ciklu karte.
12.Skaitļi, kuri atbild par cikliem.
13.Cilvēka dzīves ceļa Virsotnes un Problēmas, to nozīme.
14.Pārbaudījumu karte.