(c) 2016, izstradāja DSP

Klasiskā astroloģija

Klasiskā astroloģija apkopo dažādus astroloģijas novirzienus, sadaļas. Tās ir: natālā astroloģija, mundānā astroloģija, medicīnas astroloģija, horārā astroloģija, elektīvā astroloģija, biznesa astroloģija, partnerības astroloģija u.c. Tās visas apgūstamas klasiskās astroloģijas kursā mūsu skolā. Lekcijas un nodarbības vada zinoši un profesionāli pasniedzēji.