(c) 2016, izstradāja DSP

Astroloģija

Pašlaik astroloģiju vērtē kā zinātni ar nenoteiktu nākotni, bet jau tagad astroloģija ir pieradījusi sevi kā nozīmīgu dažādos specifiskos virzienos. Astroloģija pēta, analizē un nosaka visu, kas ir saistīts ar cilvēka dzīves ceļu, atklāj temperamentu, raksturu utt. Astroloģija var palīdzēt cilvēkam kļūt bagātam, veselam un laimīgam. Protams, ka katrs cilvēks piedzimst ar noteiktu bagāžu, labākām un sliktākām dzīves apstākļu iespējām. Ar astroloģijas palīdzību ir iespējams kvalitatīvi uzlabot savus dzīves apstākļus, arī veselību un naudas pelnīšanas iespējas. Astroloģija, dodot cilvēkam izsmeļošu skaidrojumu par konkrēto situāciju, pašam par sevi, sev tuviem cilvēkiem, sniedz dziļu izpratni jebkurā jautājumā un līdz ar to arī iekšējo mieru. Cilvēks var iegūt apmierinājuma un iekšējas harmonijas sajūtu, caur izpratni mainot savu attieksmi pret situāciju.

Astroloģija dod iespēju dzīvot pa īstam apzināti, izmantojot labākās iespējas, astrologs var palīdzēs izprast notikumu cēloņus, izskaidrod, vai risks attaisnosies, dos spēku pareizi rīkoties izšķirošā brīdī un palīdzēs apzināti plānot cilvēka dzīvi.

Astroloģija ir viena no senajām un vienlīdz modernajām zinātnēm, kura kaut nedaudz, jāzina katram. Kaut vai tāpēc, ka cilvēka astroloģiskā karte ir kā pase, kurā pateikts viss par cilvēka personību. Apgūstot astroloģiju, mācāmies izprast sevi, gūstam atbildi uz jautājumu ”kas es esmu?“. Nav dzīvē lielākas privilēģijas, kā pazīt sevi! Tieši tādu iespēju sniedz astroloģija. Pateicoties zināšanām astroloģijā, varam mainīt sevi, savu attieksmi, tas var līdzēt izmainīt dzīves situācijas, atrisināt sāpīgas problēmas un izmainīt arī savu Likteni. 
 

KAS IR ASTROLOĢIJA

Ievads astroloģijā
Astroloģija tā nav zinātne šī vārda vispārpieņemtā izpratnē – tā ir “metafizika”, jeb smalko enerģiju fizika. Tas ir instruments ar ļoti plašs pielietojuma lauks, kas tiek izmantots, mūsu un Visuma apziņas precizēšanai, pārveidošanai un apvienošanai.  
Astroloģiju var izmantot nopietnai dzīves ceļa un dzīves pieredzes apzināšanai. Dzimšanas (natālās) kartes izpēte ļauj cilvēkam ieskatīties savu problēmu, principu, baiļu un cerību būtībā. Tā palīdz cilvēkam ieraudzīt dzīves sūtību un labāk iepazīt sevi, atvērt savu apslēpto potenciālu, kas cilvēku pavada dzīvē harmoniski iekļaujoties Visumā. Kaut arī astroloģija nav zīlēšana, tā var būt efektīvs prognozēšanas (pareģošanas) instruments. Astroloģija ir ciklisku notikumu izpēte, vērojot planētu ciklu atkārtošanos, kā rezultāta iegūstot skaidru priekšstatu par dzīves cikliem un modeļiem. Astroloģija pēta planētu kustību cikliskumu.  Mēs visi esam Visuma daļiņas un pakļaujamies kopējiem cikliem un modeļiem. Vērojot planētu ciklisko kustību, mēs varam saprast to dabu un apzināties, ka mēs paši esam šo Visuma ciklu daļa.

Astroloģija mūsdienās

Astroloģija ir tikpat veca, cik pati cilvēces vēsture. Astroloģijai bijuši gan ziedu laiki, gan panīkumi.
Atlantīdas laikā bija uzplaukums visām dievišķām zinātnē, tai skaitā astroloģijai, jo cilvēkiem bija ļoti augsts garīgās attīstības līmenis. Evolūcijas gaitā, arvien vairāk iegrimstot materiālajā plānā, saikne ar garīgajiem plāniem ir pavājināta. Augstākās zināšanas nācās slēpt, lai tās netiktu izmantotas pret evolūcijas uzdevumiem un dot pieeju tikai tiem, kuri tās izmantotu atbilstoši Augstākajiem uzdevumiem. Tas attiecās arī uz astroloģiju.
Astroloģijas atdzimšanas process ir grūts un mokošs un neviennozīmīgs. No vienas puses garīguma atdzimšana, no otras puses daļas cilvēces vēl lielāka grimšana materiālismā un tikumu pagrimums- tas raksturo Jaunās Ūdensvīra ēkas sākumu, 6 pamatrases sākumu. Šis process būs sāpīgs un ilgs, tādēļ astroloģijai jāpalīdz cilvēkiem apzināties savu garīgo attīstību, jāpalīdz tai ceļā apzināties un ievērot Kosmosa likumus, lai varētu saskaņot cilvēka ritmus ar Kosmosa ritmiem.
Tā astroloģija, kuru mēs šodien zinām, ir pieejama visiem un vienkāršota. Astroloģija ir kā instruments, nevis kā filozofija un zinātne. Astroloģijas piezemētais stāvoklis šobrīd var būt kā iedvesmotājs  tālākai attīstībai, jo plašā pieejamība un daudzu cilvēku interese, ir ne tikai astroloģijas pamatuzdevumu pavājināšana, bet arī tās spēks, jo cilvēkiem, kuri sāk interesēties par astroloģiju, parādās izpratne par tās augstākajiem uzdevumiem. Lai pievirzītos ezotēriskajām zināšanām un ieņemtu to vietu, kura astroloģijai pienākas, tai jābalstās uz garīgajām mācībām.

Astroloģija un garīgās zināšanas

Tā kā astroloģija pielieto gan konkrēto zinātņu metodiku (kvantitatīvās), gan arī  kvalitatīvās metodes, astroloģijas loma kā Ūdensvīra- sintēzes laikmeta loma pieaugs. Lai spētu izpildīt šo sintēzes uzdevumu- nepieciešama atbilstoša teorija, garīgās zināšanas jeb mācība, kas ļauj izprast kosmiskos likumus un uzdevumus. Sintēze kā pamatdoma tika izstrādāta teozofijā, nosakot, ka nepieciešama zinātnes, filozofijas un reliģijas vienotība, gara un matērija vienotība.
Šo principu īstenošanai  dotā mācība ir Agni Joga. Tāpat kā visas garīgās mācības, arī Agni Joga māca, ka visas nepatikšanas, bēdas, nelaimes, slimības, ciešanas rodas no cilvēka kļūdām, kuras tas visu laiku veic, jo neseko savai patiesai būtībai, nepazīst pats sevi un nezina savus uzdevumus šajā dzīvē. Astroloģija palīdz cilvēkam izprast sevi, savus līdzcilvēkus, notikumus un būt par ceļvedi Agni Jogas mācības apgūšanā ar horoskopa palīdzību.

Astroloģija un psihiskā enerģija

Astroloģijas pielietošana medicīnā tika praktizēta jau tūkstošiem gadu un līdz 18.gadsimta vidum lielākā daļa ārstu bieži griezās pēc palīdzības pie astrologiem. Balstoties uz Hipokrātu, Galēnu un Avicennu, viduslaiku ārsti-astrologi izstrādāja sarežģītu atbilstības sistēmu starp planētām un augiem, ķīmiskām vielām un minerāliem preparātiem. Tūkstošiem gadu pirms Freida un Junga, āfrikāņu burvji, Āzijas šamaņi un senās Grieķijas ārsti saprata psiholoģisko faktoru ietekmi uz cilvēku dzīvi. Senatnē slimības radās galvenokārt fizisko likumu, kuri noteica veselību, nezināšanas dēļ.
Mūsdienās slimības ir likumu, kuri vada gara, emocionālos un psiholoģiskos spēkus, kuri darbojas cilvēku sabiedrībā, nezināšana.
Mūsu blīvā ķermeņa slimības atkarīgas ne tikai no apkārtējās vides, bet arī no mūsu smalkā ķermeņa, kurš tāpat kā fiziskais ķermenis, barojas no psihiskās enerģijas. Šo enerģiju cilvēki saņem no Visuma, saņem to piedzimstot un to krājumi ir ierobežoti. Psihiskā enerģija stiprina cilvēku saikni ar Hierarhiju. Cits enerģijas avots ir pats cilvēks, viņa psihiskais stāvoklis, kurš savukārt atkarīgs no morāles principiem. Psihiskās enerģijas jeb dzīves enerģijas cirkulācijas traucējumi var izsaukt ne tikai slimības, bet arī traumas, nelaimes gadījumus ar nāvējošām sekām. Mandeles ir visvairāk no psihiskās enerģijas atkarīgais orgāns. Mandeļu kaut neliels uztūkums veicina psihiskās enerģijas noplūdi.